Polski Przegląd Migracyjny nr 9

19,99 

In stock

Description

Rocznik wydawany przez Muzeum Emigracji w Gdyni. Z perspektywy popularno-naukowej porusza problematykę migracji w kontekście historycznym i współczesnym. Szczególny nacisk kładzie na zjawisko emigracji z ziem polskich, powstawanie, przemiany i rozwój środowisk polonijnych. Publikacja jest dwujęzyczna, polsko-angielska.

W 9. numerze „Polskiego Przeglądu Migracyjnego” skupiamy się na marzeniach w kontekście indywidualnego i kolektywnego doświadczenia migracyjnego.

“Sądzimy, że ludzkie aspiracje, pragnienia, wizje oraz dążenia są jednym z czynników, które budują dynamikę całego spektrum zjawisk i procesów migracyjnych – marzenia są jedną z sił sprawczych migracji. Są ważnym wyznacznikiem tożsamości migrantów, zaświadczając o zmianach, które zachodzą w przestrzeni osobistych i zbiorowych (auto)wyobrażeń.” fragment wstępu autorstwa Karoliny Grabowicz-Matyjas, Dyrektor Muzeum Emigracji w Gdyni.

Spis treści

Wstęp, Karolina Grabowicz-Matyjas

Marzyciel jest tam, gdzie go nie ma – przedmowa, Kamila Filipczyk

Szkic o wyobraźni emigracyjnej, Anna Wieczorkiewicz

Marząc o zmianie. Przemieszczanie, mobilność i wyobraźnia, Marek Krajewski

Amerykańskie sny Moniek, Aneta Prymaka-Oniszk

Iran porzucony i Iran wyśniony, Piotr Bachtin

“Napiętnowani marzeniami”, czyli postkolonialności polsko-niemieckie, Małgorzata Zduniak

Wywiad z Krzysztofem Stanowskim, rozmawia Kamila Filipczyk

Marzenia i emigracja. O projekcie “European Dream. Emigracja poakcesyjna 2004 – 2024”, Rafał Raczyński, Kamila Filipczyk

 

Additional information

Weight 0,200 kg
Dimensions 295 × 200 cm

You may also like…